Welkom bij ArbiCare
Dé detacheerder bij verzuimvraagstukken


Zoekt u persoonlijke en flexibel inzetbare praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, casemanagers of arbeidsdeskundigen?

Dan bent u bij ArbiCare aan het juiste adres.

Maak kennis met onze gecertificeerde professionals op het gebied van: verzuim, preventie en inzetbaarheid, volledig afgestemd op uw wensen.
De dienstverlening van ArbiCare bestaat uit Praktijkondersteuners voor de bedrijfsarts(en) (POB), als ondersteuning voor de (medische) verzuimbegeleiding. De Praktijkondersteuner werkt in taakdelegatie samen met de bedrijfsarts. Daarnaast kunt u bij ArbiCare terecht voor de inzet van arbeidsdeskundigen en casemanagers.

De professionals van
ArbiCare zijn in staat om de eigen regie van de werknemer te faciliteren en te stimuleren, te demedicaliseren en mee te denken met werknemer en leidinggevende over effectieve re-integratiestappen voor de (dreigend) verzuimende werknemer.

Met deze unieke invulling van de sociaal medische begeleiding en advisering bij verzuim zorgen wij voor snelle en duurzame terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces.
ArbiCare werkt naast uw Arbodienst en biedt met haar dienstverlening een ander soort begeleiding dan de verzuimbegeleiding. Onze dienstverlening kan dus niet uw Arbodienst vervangen.

ArbiCare is onderdeel van Arbitrea; een organisatie die haar jarenlange ervaring heeft op het gebied van re-integratie, outplacement en vitaliteit.  www.arbitrea.nl
ArbiCare in beeld
ArbiCare
Dé detacheerder bij verzuimvraagstukken.
De flexibele oplossing voor het tekort aan bedrijfsartsen en voor de expertise van arbeidsdeskundigen en casemananagers
Praktijkondersteuners Bedrijfsartsen

De POB voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert. Door inzet van deze professionals...
Casemanagers / Verzuimregisseurs

Door de invoering van De Wet Verbetering Poortwachter en de overgang naar de WIA, is er de afgelopen jaren veel veranderd...
Arbeidsdeskundigen

Onze arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen...
ArbiCare staat voor Professionaliteit
De professionals van ArbiCare zijn in staat om de eigen regie van de werknemer te faciliteren en te stimuleren, te de-medicaliseren en mee te denken met werknemer en leidinggevende over effectieve re-integratiestappen voor de (dreigend) verzuimende werknemer.
ArbiCare staat voor Flexibiliteit
U kunt onze professionals voor korte of langere tijd inhuren, op een vast (wekelijks) moment, locatie of juist flexibel. De inzet wordt dus geheel afgestemd op uw behoefte.
ArbiCare staat voor Betrokkenheid
De werkgevers en arbodiensten waar wij reeds mee samen werken ervaren ArbiCare als uiterst deskundig, betrouwbaar, altijd bereid om mee te denken en vanwege de korte lijnen is (zeer) snelle inzet van onze professionals mogelijk.
Bel 06-22615173

voor vrijblijvend advies
Praktijkondersteuners Bedrijfsartsen (POB)

De POB voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert. Door inzet van deze professionals kan het tekort aan bedrijfsartsen deels worden opgevangen en kunnen de artsen zich meer richten op hun kerntaken. De bedrijfsarts blijft wel eindverantwoordelijk voor deze taken. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd door de NVAB in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding.

Onze Praktijkondersteuners Bedrijfsartsen hebben allen een gerichte opleiding gevolgd en zijn goed op de hoogte van de wettelijke kaders en richtlijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Onze praktijkondersteuners werken in een verlengde arm constructie nauw samen met de bedrijfsarts. Samen met de bedrijfsarts wordt schriftelijk vastgelegd welke taken zij op zich neemt en welke niet. Over het algemeen zullen onze praktijkondersteuners ingezet worden bij (gedeeltelijke) overname van een persoonlijk consult zodat de wachttijd voor uw zieke medewerker om een bedrijfsarts te spreken verminderd wordt. Hierdoor kan hij/ zij ook vaak weer sneller aan de slag.

Onze POB-er rapporteert richting bedrijfsarts/ cliënt en werkgever. Hierbij worden de richtlijnen volgens de vernieuwde Privacywet (AVG) nauw in acht genomen.
Casemanagers / Verzuimregisseurs

Door de invoering van De Wet Verbetering Poortwachter en de overgang naar de WIA, is er de afgelopen jaren veel veranderd. De belangrijkste verandering is dat de verplichtingen voor werkgever en werknemer m.b.t. het ziekteverzuim zijn toegenomen. Gedurende de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dienen een flink aantal stappen door werkgever en werknemer gezet te worden om  (mocht het zover komen) een WIA-aanvraag bij het UWV in te kunnen dienen.

Onze Casemanagers ondersteunen werkgever en werknemer bij het zetten van de juiste stappen op het juiste moment. De inzet van onze Casemanager kan bij u kosten en risico's voorkomen rond langdurig ziekteverzuim, zoals:

Verstoring van het productie/arbeidsproces.
Verplichte tweejarige loonkostendoorbetaling.
Vervangingskosten.
Bij niet naleven verplichtingen Wet Poortwachter dreigt een loonsanctie (=boete) van een extra jaarsalaris werknemer.


Ook onze casemanagers kunt u voor kortere of langere duur inhuren, passend bij de behoefte van uw organisatie.
Arbeidsdeskundigen

Onze arbeidsdeskundigen kijken naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Onze arbeidsdeskundigen hebben allemaal een opleiding als Arbeidsdeskundige gevolgd en staan landelijk geregistreerd. Daarbij hebben ze ruime ervaring in het opstellen van arbeidskundige onderzoeken, het uitvoeren van dossierscans en het geven van passend advies.
INFO
ArbiCare

Vesting 7
6852 CR  Huissen


T.  06-22615173
E-mail
ArbiCare
Onderdeel van ARBITREA
Specialist in Vitaliteit en Verzuim
© ArbiCare 2022. All Rights Reserved.